بایگانی بخش اخبار مدیریت

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل با محوریت موسسات غیرانتفاعی و مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ -

بازدید موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سبلان

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

img_yw_news
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در خصوص بازدید و ارزیابی دانشکده های دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت دانشگاه های آزاد اسلامی استان

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت دانشگاه های فرهنگیان و فنی و حرفه ای استان

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت دانشگاه های پیام نور استان

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت مؤسسات غیرانتفاعی استان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی نحوه تدریس برای اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام برگزار گردید

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام برگزار گردید

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

شروع ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 94 دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ -

شروع ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94 دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تدریس