بایگانی بخش آیین نامه ها و بخشنامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ -

آیین نامه های چهارگانه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

راهنمای نحوه ارایه مستندات کارمند نمونه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

فرم نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

گزارش مدیریتی برنامه راهبردی دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ -

طرح جامع آموزش کارکنان