بایگانی بخش آگهی ها

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ -

ثبت نام جهت شرکت در همایش «آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع اطلاعاتی» در دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ -

شرایط مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تأسیسات دانشگاه