بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ -

راه اندازی سرویس ایمیل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ -

تجهیز خوابگاههای دانشجویی خودگردان دانشگاه به اینترنت

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ -

 

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ -

 

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ -

 افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه از 20 مگابیت به 30 مگابیت