:: بایگانی بخش هیأت مکتب الشهدا دانشجویان: ::
:: گزارش اردوی مشهد مقدس - ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ -
:: بیانیه تشکل های اسلامی دانشجویان دانشگاههای استان اردبیل خطاب به سازمان ملل متحد در محکومیت اقدامات تروریستی در سوریه - ۱۳۹۲/۳/۲۹ -
:: ویزه نامه افق - ۱۳۹۱/۹/۱۴ -