:: بایگانی بخش جامعه اسلامی دانشجویان: ::
:: گزارش اردوی فرهنگی زیارتی قم ، جمکران و مشهد مقدس سال 1392 - ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ -
:: دیدار جمعی از دانشجویان جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای استان اردبیل با امام جمعه اردبیل - ۱۳۹۲/۷/۱۷ -
:: آشنایی - ۱۳۹۲/۲/۱۸ -