بایگانی بخش تسهیلات نخبگان

img_yw_news
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ -

اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشور در سالتحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

img_yw_news
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ -

آئین نامه ی اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر