بایگانی بخش معاون دانشجویی و امور فرهنگی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

معرفی معاون دانشجویی

اصغر عبادی دکترای تخصصی اصلاح نباتات از دانشگاه تبریز دانشجویی و فرهنگی دانشکده ----------------