:: بایگانی بخش اطلاعیه ها: ::
:: قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه (مرحله دوم) آزمون دکتری 1396 - ۱۳۹۶/۳/۷ -
:: اطلاعیه تکمیل ظرفیت دکتری سال 95 دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۵/۹/۱۴ -
:: اطلاعیه پذیرفته شدگان مشروط در مقطع دکتری سال 1395 - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
:: اطلاعیه (تکمیلی) دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص مرحله دوم (ارزیابی تخصصی مصاحبه ) آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال 1395 - ۱۳۹۵/۲/۱۱ -
:: اطلاعیه مدیریت تحصیلات تکمیلی در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 95 - ۱۳۹۵/۱/۱۸ -
:: قابل توجه معرفی شدگان مرحله‌ تکمیل ظرفیت آزمون دوره‌ دکتری (نیمه متمرکز) سال 1394 دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ -