بایگانی بخش المپیادها

img_yw_news
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ -

لیسا اسامی منتخبین مرحله اول آزمون غیرمتمرکز المپیاد 94

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ -

لیست منتخبین دانشجویان محقق اردبیلی در آزمون المپیاد غیر متمرکز قطب 4 تبریز 1393

img_yw_news
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ -

قابل توجه کلیه داوطلبان شرکت در المپیاد سال 93

img_yw_news
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ -

فهرست اسامی شرکت کنندگان در المپیاد علمی سال 93 دانشگاه