بایگانی بخش آئین نامه ها

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ -

آئین نامه تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

آیین نامه نحوه گزینش دانشجویان دارای استعداد های درخشان دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ -

آئین نامه جدید کارشناسی ارشد بدون آزمون برای مهر 95

img_yw_news
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ -

اصلاحیه آئین نامه پذیرش استعداد های درخشان بدون آزمون در مقطع دکتری

img_yw_news
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳ -

پیرو ابلاغیه آیین نامه بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی های سال 90

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ -

آیین نامه پذیرش با و بدون آزمون استعدادهای درخشان

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ -

آئین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در 2 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ -

آئین نامه ها