بایگانی بخش اماکن و فضاهای ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ -

معرفی سالن ها و امکانات ورزشی مجموعه مدیریت تربیت بدنی وفوق برنامه

مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی دارای مجموعه ورزشی است که در این گزارش سعی شده است تا آنها را به شما معرفی کنیم.  

img_yw_news
دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ -

شناسنامه اماکن ورزشی دانشگاه

این قسمت در روزهای آتی آماده خواهد شد.