:: بایگانی بخش اخبار و رویدادها سال 92: ::
:: جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل ... - ۱۳۹۲/۹/۳۰ -
:: مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های پژوهشی و فناوری استان ... - ۱۳۹۲/۹/۳۰ -
:: اسامی پژوهشگران و فناوران برتر و منتخب استان اردبیل ... - ۱۳۹۲/۹/۳۰ -
:: آغاز به کار نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای پژوهشی و توانمندیهای استان اردبیل - ۱۳۹۲/۹/۲۷ -
:: زمان تحویل غرفه ها و برنامه زمانی هفته پژوهش و فناوری - ۱۳۹۲/۹/۱۹ -
:: اولین جلسه کمیته علمی ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان اردبیل - ۱۳۹۲/۹/۱۸ -
:: برگزاری کارگاه های آموزشی در هفته پژوهش و فناوری 1392 - ۱۳۹۲/۹/۱۸ -