بایگانی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
    دانشکده

img_yw_news
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ -

کسب رتبه اول فرهنگی توسط دانشکده کشاورزی مشگین شهر در بین دانشکده های اقماری

img_yw_news
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ -

سایت رایانه ای دانشکده