بایگانی بخش کارگاه ها و آزمایشگاه ها

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ -

سالن مطالعه

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ -

سایت رایانه

img_yw_news
شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ -

آزمایشگاه دانشکده کشاورزی مشگین شهر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ -

معرفی