بایگانی بخش مهندسی معماری

img_yw_news
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علی اشرف‌پور

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علی اشرف‌پور دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره روزانه  تحت عنوان "طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد احیای هویت معماری ایرانی اسلامی"

img_yw_news
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم محبوبه سلملیان

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم محبوبه سلملیان دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه  تحت عنوان "طراحی بازار هفتگی چابکسر با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهرداد فرخی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهرداد فرخی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره شبانه تحت عنوان "طراحی فضای هوشمند در محیط‌های پژوهشی با تاکید بر  استفاده هوشمند از فضا(پارک‌های علم و فناوری)"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم بهاره سلمانیان

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم بهاره سلمانیان دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۴ دوره شبانه  تحت عنوان "طراحی مجتمع مسکونی با توجه به عوامل موثر بر ارتقای میزان رضایتمندی ساکنین قدیمی محله از شدت تغییرات کالبدی"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم نجاتی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم نجاتی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره روزانه تحت عنوان " طراحی، تغییر و بازسازی مکان‌های سکونت (خانه و آپارتمان‌ها) در شهر تهران با رویکرد ارتقاء حس تعلق (نمونه موردی : محله جوادیه تهران)"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم میترا سید پور اسماعیل‌زاده

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم میترا سید پور اسماعیل‌زاده دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال 94 دوره روزانه  دانشگاه تحت عنوان "‌طراحی ساختار میان افزا در مجاورت بازار تاریخی تبریز با رویکرد پایداری اقتصادی‌"

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهسا قدیری مقدم

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهسا قدیری مقدم دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره شبانه  تحت عنوان "طراحی معماری ساختمان پژوهشکده در شهر اردبیل با تاکید بر پایداری زیست محیطی با بهره‌گیری از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)"

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید تشنه دل

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید تشنه دل دانشجوی ورودی سال ۹۴ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان "طراحی فضای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد تامین آسایش حرارتی"

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدعبدالرضا باقری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدعبدالرضا باقری دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان "طراحی تالار شهر اردبیل با رویکرد پایداری اجتماعی" .

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای آرش صحرایی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای آرش صحرایی دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان " طراحی مجموعه شورای شهر ارومیه با رویکرد توسعه پایدار اکولوژیکی " .

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مونا امیرعطایی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مونا امیرعطایی دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان " طراحی انعطاف پذیر مراکز تجاری - مسکونی در شهر ارومیه " .

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سارا نصر اصفهانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سارا نصر اصفهانی دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان " مسکن مقرون به صرفه از منظر انرژی در شهر اصفهان  " .

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم آلاله سادات شفائی املشی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم آلاله سادات شفائی املشی دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان " طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی در شهر گرگان "