بایگانی بخش مهندسی مکانیک

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خدیجه هادی پور

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی  خدیجه هادی پور  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  بررسی اثرات محیطی حرارتی روی ارتعاشات آزاد صفحات اریب هدفمند با محرک پیزوالکتریک به روش المان  "

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی داود بابایی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی  داود بابایی  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  مدل سازی جمع شوندگی کرنش در لوله های سه راهی تحت فشار از جنس فولاد ضدزنگ در اثر بارهای دینامیکی براساس مدل سختی چابوشی  " 

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی افسون فلاحی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی  افسون فلاحی  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  مدل سازی سه بعدی روسازی آسفالتی ترکدار تحت بار ترافیکی افقی و عمودی با استفاده از روش اجزا محدود  " 

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای محمد یاهک

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   محمد یاهک  دانشجوی ورودی سال ۹۴ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  استخراج تجربی گستره زمانی آغاز پاشش سوخت با لحاظ ورود کل سوخت هر پاشش فقط به یک سیکل "

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای جاوید پرسیاوش

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   جاوید پرسیاوش  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  طراحی و ساخت پمپ فشار پایین  با محرک احتراقی "

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم فرشته اشرفی حبیب آبادی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم   فرشته اشرفی حبیب آبادی  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  کنترل رفتار دینامیکی تیرهای هدفمند با استفاده از لایه های پیزو الکتریک " .

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احسان جمالی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   احسان جمالی دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  استفاده از سیستم ذخیره سازی برای سیکل توان جذبی خورشیدی " .

img_yw_news
یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بابک ملک زاده

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   بابک ملک زاده  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " ارزیابی مدل سختی چابوشی در رفتار تغییر شکل های پیش رونده اتصالات سه راهی از جنس فولاد کربنی تحت اثر بارگذاری سیکلیک" .

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای محمد سعادت

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   محمد سعادت  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " بهبود تولید توان در یک استخر خورشیدی با گرادیان شوری با استفاده از ترموالکتریک ژنراتور" .

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای هادی احمدی آلنی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  هادی احمدی آلنی دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " مطالعه شدت کوبش مخلوط های بنزین و گاز طبیعی در نسبت تراکم ۱۰ در موتور پژوهشی CT۳۰۰"

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید باوفا

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  سعید باوفا دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " ارزیابی مدل سختی ترکیبی در جمع شوندگی کرنش در لوله های زانویی تحت فشار در اثر ممانهای دینامیکی خارج از صفحه".

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد شیرعلی وند

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  بهزاد شیرعلی وند دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " ارزیابی مدل سختی ترکیبی بر رفتار تغییر شکل های پیش رونده لوله های زانویی تحت فشار در اثر خمش دینامیکی داخل صفحه" .

img_yw_news
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد فرهنگ

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  بهزاد فرهنگ دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " مقایسه عملکرد موتور در حالت های بنزین سوز و گازسوز ، در نسبت تراکم ثابت و نسبت هم ارزی فقیر در موتور CT300"

img_yw_news
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای قادر عباسپور

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  قادر عباسپور دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " ارزیابی ترمواکونومیکی آب شیرین کن چند اثره کوپل شده با یک سیستم تولید همزمان گرما،سرما و توان (CCHP) با محرک توربین گاز "

img_yw_news
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای حمید شریفی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای حمید شریفی دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "بررسی کارایی یک کلکتور صفحه تخت خورشیدی بهینه شده"

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای عباس بیات

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای عباس بیات دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "مطالعه تاثیر دما در رفتار شکست بتن های آسفالتی تحت بار گذاری مود ترکیبی I/III "

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مهدی بیژن

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مهدی بیژن دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "مطالعه تاثیر کسر گازهای سوخته روی سرعت سوختن هیدروژن - ایزواکتان"

img_yw_news
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احد کیانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احد کیانی دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "مطالعه رفتار شکست بتن آسفالتی تحت بار گذاری مود ترکیبی I/III در دمای زیر صفر درجه"

img_yw_news
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مهدی مردمی بشیر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مهدی مردمی بشیر دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "ارزیابی مدل سختی چابوشی در جمع شوندگی کرنش در لوله های زانویی تحت اثر خمش دینامیکی داخل صفحه و فشار داخلی یکنواخت "

img_yw_news
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مجید انصاری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مجید انصاری دانشجوی ورودی سال 90 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی تحت عنوان "زمان بندی بهینه جرقه در نسبت تراکم ، نسبت هم ارزی و سرعت موتور معین برای سوخت ترکیبی بنزین- گاز طبیعی" .

img_yw_news
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سید اسماعیل حسینی پشته

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سید اسماعیل حسینی پشته دانشجوی ورودی سال 90 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی تحت عنوان "بررسی کمی تاثیر نوع سوخت و سرعت موتور روی بازده حجمی در موتور تک سیلندر پژوهشی CT300".

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی رستگاری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی رستگاری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی تحت عنوان "بررسی اثرات استفاده از نانو سیالات در بهبود کارایی سیستم های گرمایش ساختمان"

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم اجری خامسلو

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم اجری خامسلو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید، تحت عنوان " رفتار تغییر شکل های پیش رونده لوله های زانویی تحت فشار کربنی ساده تحت اثر ممان های مشابه اثرات زلزله ".

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای وحید گلشن

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای وحید گلشن دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید تحت عنوان " تاثیر ممان های دینامیکی در بررسی تغییر شکل های پیش رونده لوله های زانویی تحت فشار از جنس فولاد ضد زنگ" .

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲ -

جلسه ی دفاع پایان نامه تحصیلی آقای وحید رضایی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای وحید رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی تحت عنوان "بررسی طرح جدید پکیج تولید چندگانه بر اساس پیل سوختی"