بایگانی بخش فرم ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ -

فرم ارائه دروس عمومی برای دانشجویان استعداد درخشان

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ -

فرم شناسای دانشجویان دارای استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس ماده 2 آئین نامه نحوه گزینش استعداد درخشان دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

فرم های ارائه طرح تحقیقات طبق بند ح ماده 3 ارائه تسهیلات به دانشجویان دارای استعداد درخشان دانشگاه