بایگانی بخش متن داخل سایت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ -

پنجمین دوره

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ -

فرهنگ ور 6

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ -

نهمین نشست

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱ -

روایاتی از پیامبر اکرم (ص)

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱ -

هشتمین نشست اساتید

img_yw_news
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱ -

بررسی جنبش های دانشجویی در کرسی آزاد اندیشی دانشگاه محقق