بایگانی بخش لینک های مرتبط

img_yw_news
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ -

2015

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ -

جزوه های آزمایشگاهی

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ -

2014

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ -

تسلیت

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ -

برنامه سمینارهای هفتگی گروه فیزیک در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ -

تبریک سال نو

img_yw_news
پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ -

کنفرانس

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

jcr

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ -

 

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ -

2013

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۱ -

 

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱ -