بایگانی بخش در آیینه رسانه های مجازی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ -

پنجمین دوره دانش افزایی

img_yw_news
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ -

برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱ -

ویژه نامه دفتر هم اندیشی دانشگاه محقق اردبیلی برای ماه مبارک رمضان

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱ -

دوره ی آموزشی استهلال در اردوی هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱ -

بررسی جنبش های دانشجویی در کرسی آزاد اندیشی دانشگاه محقق اردبیلی