بایگانی بخش تقویم آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ -

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

img_yw_news
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ -

تقویم آموزشی نیمسال دول سال تحصیلی 95-96

img_yw_news
شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ -

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 (951) دانشگاه محقق اردبیلی