اعضای هیئت علمی

گروه روانشناسی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

محمد نریمانی

استاد

روانشناسی

نادر حاجلو

استاد

روانشناسی

نیلوفر میکائیلی

دانشیار

روانشناسی

اکبر عطا دخت

دانشیار

روانشناسی

سجاد بشرپور

دانشیار

روانشناسی

سیف اله آقاجانی استادیار روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

معرفت سیاه کوهیان

استاد

فیزیولوژی ورزشی

مهرداد محرم زاده

استاد

مدیریت ورزشی

عباس معمارباشی

استاد

بیومکانیک ورزشی

عباس نقی زاده باقی

دانشیار

مدیریت ورزشی

لطفعلی بلبلی

دانشیار

فیزیولوژی ورزشی

آیدین ولی زاده استادیار فیزیولوژی ورزشی

فرزاد نوبخت

استادیار

مدیریت ورزشی

سلیم واحدی نمین

استادیار

طب ورزشی

فرناز سیفی

استادیار

فیزیولوژی ورزشی

نسرین عزیزیان کهن

استادیار

تربیت بدنی - مدیریت برنامه ریزی

محسن برغمدی استادیار

بیومکانیک ورزشی

ماهرخ دهقانی

استادیار

رفتار حرکتی

رقیه افرونده استادیار

فیزیولوژی ورزشی

امیرعلی جعفرنژاد استادیار بیومکانیک ورزشی
آمنه پوررحیم قوروقچی استادیار فیزیولوژی ورزشی
رضا فرضی زاده استادیار فیزیولوژی ورزشی
سجاد انوشیروانی استادیار فیزیولوژی ورزشی

گروه علوم تربیتی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

حسین قمری گیوی

استاد

مشاوره

عادل زاهد بابلان

دانشیار

مدیریت آموزشی

مهدی معینی کیا

دانشیار

برنامه ریزی آموزش از راه دور

مسعود مرادی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

علی خالق خواه دانشیار فلسفه آموزش و پرورش

علی رضایی شریف

استادیار

روانشناسی تربیتی

علی شیخ الاسلامی

استادیار

روانشناسی تربیتی

احمدرضا کیانی

استادیار

مشاوره

اسماعیل صدری

استادیار

مشاوره

عیسی ثمری

استادیار

مدیریت آموزش عالی

تقی اکبری استادیار مدیریت آموزشی


دفعات مشاهده: 22860 بار   |   دفعات چاپ: 409 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 4 بار   |   0 نظر