دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
میز خدمات 
ورود به سایت

معرفی

گروه علوم آب

مسئول آزمایشگاه: لیلا اعلم

 

ردیف

آزمایشگاه محل آزمایشگاه
1 آزمایشگاه آبیاری ساختمان دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی طبقه 1
2 آزمایشگاه منابع آب ساختمان دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی طبقه 2
3 آزمایشگاه هیدرولیک ساختمان دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی زیر زمین

گروه علوم باغبانی

مسئول آزمایشگاه :سولماز فتح العلومی

ردیف

آزمایشگاه

محل آزمایشگاه

1

گلخانه آموزشی شماره دو

روبروی ساختمان اداره کل آموزشی سابق

2

آزمایشگاه کشت بافت

جنب ساختمان گلخانه شماره دو

3

آزمایشگاه فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت

ساختمان دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- طبقه اول

4

اتاقک رشد کنترل شده

جنب ساختمان گلخانه شماره دو

5

اتاقک شستشو و آب مقطر گیری

جنب ساختمان گلخانه شماره دو

6

آزمایشگاه بیوتکنولوژی مولکولی

جنب ساختمان گلخانه شماره دو

7

آزمایشگاه قارچ خوراکی

جنب ساختمان گلخانه شماره یک

8

اتاقک کشت بافت

جنب ساختمان گلخانه شماره دو

گروه مهندسی بیوسیستم

مسئول آزمایشگاه:سیف الله فیضی- علیرضا مهدی زاده

ردیف

آزمایشگاه

محل آزمایشگاه

1

آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی

-

2

آزمایشگاه مقاومت مصالح و ابزار اندازگیری دقیق و مکانیک خاک

-

3

کارگاه های ماشین های کشاورزی

هانگار

4

کارگاه اتو مکانیک

هانگار

5

کارگاه جوشکاری

هانگار

6

کارگاه برق

هانگار

گروه علوم خاک

مسئول آزمایشگاه : محمد انوار

ردیف

آزمایشگاه

محل آزمایشگاه

1

آزمایشگاه بیولوژی خاک

-

2

آزمایشگاه فیزیک خاک

-

3

آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک

-

4

اتاق نمونه خاک

-

6

اتاق رشد خاک

-

گروه زراعت و اصلاح نباتات

مسئول آزمایشگاه : اختیار آقازاده – جمشید آردن

ردیف

آزمایشگاه

محل آزمایشگاه

1

آزمایشگاه فیزیولوژی و تکنولوژی بذر

ساختمان 1-طبقه 1

2

آزمایشگاه زراعت

ساختمان 1-طبقه 1

3

آزمایشگاه ژنتیک

ساختمان 1 – طبقه 2

4

آزمایشگاه اصلااح نباتات مولکولی

ساختمان 1-طبقه 1

5

آزمایشگاه بیوتکنولوژِی

ساختمان 1-طبقه 1

6

گلخانه تحقیقاتی

محوطه دانشگاه

7

آزمایشگاه شاعا(شاخه زراعت و اصلاح نباتات)

جنب گلخانه تحقیقات

گروه علوم دامی

مسئول آزمایشگاه : غلامرضا پوررحیمی – مرحمت قربانی زاده

ردیف

آزمایشگاه

محل آزمایشگاه

1

آزمایشگاه میکروبیولوژی

ساختمان لبنیات

2

آزمایشگاه جیره نویسی، پرورش گوسفند و بز

ساختمان لبنیات

3

آزمایشگاه فیزیولوژِی و بهداشت

ساختمان مرغداری

4

آزمایشگاه تغذیه دام

ساختمان دانشکده کشاورزی

5

آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نژاد دام

ساختمان دانشکده کشاورزی

6

مرغداری

ساختمان مرغداری

گروه علوم گیاه پزشکی

مسئول آزمایشگاه : مریم نعمتی

ردیف

آزمایشگاه

محل آزمایشگاه

1

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی

ساختمان 1 – طبقه 2

2

آزمایشگاه حشره شناسی

ساختمان 1 – طبقه 2

3

آزمایشگاه بیماری های گیاهی

ساختمان 1 – طبقه 2

4

اتاقک های رشد حشره شناسی

ساختمان 1 – طبقه 2

5

آزمایشگاه قارچ شناسی

ساختمان 1 – طبقه 2

6

گلخانه تحقیقاتی 1

محوطه دانشگاه

7

آزمایشگاه شاعا(شاخه گیاه پزشکی)

جنب گلخانه تحقیقات

گروه مرتع و آبخیزداری

مسئول آزمایشگاه: سیف الله فیضی

ردیف

آزمایشگاه

محل آزمایشگاه

1

آزمایشگاه مرتعداری و رده بندی گیاهی

-

2

آزمایشگاه علوم آبخیز

-

3

کارتوگرافی 

-


دفعات مشاهده: 9421 بار   |   دفعات چاپ: 726 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 168 بار   |   0 نظر