پیام نوروزی رئیس دانشکده
دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
ورود به سایت

گروه زراعت و اصلاح نباتات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ - 13:46 | 
رشته های تحصیلی دوره دکتری تخصصی
اگرواکولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی
اگرواکولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگرواکولوژی -علوم علفهای هرز
اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی
اصلاح نباتات - بیومتری
زراعت -  اکولوژی گیاهان زراعی
زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
علوم علفهای هرز
بیو تکنولوژی کشاورزی
زراعت - علوم و تکنولوژی بذر
بوم شناسی زراعی( آکرواکولوژی)

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
اگرواکولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی
اگرواکولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
علوم و تکنولوژی بذر
مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
مهندسی کشاورزی - بیو تکنولوژی در کشاورزی
مهندسی زراعت
اگرواکولوژی - علوم علف های هرز
اگرواکولوژی - علوم و تکنولوژی بذر
ژنتیک و به نژادی گیاهی

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دفعات مشاهده: 225 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر