دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
      
  پیام رئیس دانشکده
             برای
  سال تحصیلی جدید


همایش
ورود به سایت

مقالا ت منشر شده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۶ - 09:07 | 
مهدی محب الدینی
سال 97
Interrelationships between Seed Yield and 16 Related Traits of 81 Garden Cress Landraces
Mehdi Mohebodini1

تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و تیمار فراصوت بر پیازچه‌زایی سوسن چلچراغ ((Lilium ledebourii
مهدی محب الدینی;* زهرا عظیم زاده; اسماعیل چمنی; ملیحه عرفانی
  دکتر مهدی بهنامیان
سال97
Development and characterization of nano biopolymer containing cumin oil as a new approach to enhance antioxidant properties of button mushroom
Roghayeh Karimirad , Mahdi Behnamian*, Sara Dezhsetan

 
Chitosan nanoparticles-loaded Citrus aurantium essential oil: a novel delivery system for preserving the postharvest quality ofAgaricus bisporus 
Roghayeh Karimirad, Mahdi Behnamian,* Sara Dezhsetan
سال97
(.Pomological and phytochemical diversity in Iranian populations of Caucasian whortleberry (Vaccinum arctostaphylos L
2018,Mojtaba Fathia, Hassanali Naghdi Badib,*, Alireza Ghanbaric, Rasool Asghari-Zakariac, Shahram Sedaghat-e- hoord
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.08.013

 Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes in the West of Meshkin-Shahr
Alireza Ghanbari*1, Mohammad Faraji1, Aliakbar Shokouhian1 , Adel Pyrayesh2
  

دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر