شرح خدمات سازمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ - 14:51 | 
شرح وظایف گروه استعدادهای درخشان:
- آشنایی کامل با سیستم آموزشی گلستان و اتوماسیون اداری و مالی و سایر سیستم­های مورد نیاز.
- استفاده و بکارگیری ابزراها و برنامه­های کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تهیه و تدوین برنامه­ها.
- تهیه آمار و اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به مقام مافوق.
- نظارت بر حسن اجرای آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و مصوبات و مقررات آموزشی و تهیه و تدوین طرح­ها و برنامه­ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان.
- رسیدگی به مشکلات دانشجویان استعداد درخشان و برآورد نارسایی­های آیین­نامه­ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل.
- شرکت در جلسات و ارائه پیشنهاد و راهکار.
- امور مربوط به جذب دانشجوی برتر از داخل و خارج کشور.
- برنامه­ریزی جهت بهبود سطح کیفی ورودی، نخبه پذیری، امور مربوط به شکوفایی استعدادهای برتر و نخبه پروری.
- هماهنگی و ارائه تسهیلات رفاهی و حمایتی و ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان.
- تهیه بانک اطلاعاتی استعدادهای درخشان.
- انجام مطالعات و پژوهش های مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور.
- تهیه برنامه کار، تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان.
- ابلاغ مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری امور مروبط به آنان.
- برقراری سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارش های مربوط.
- بررسی و تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی برای شکوفاسازی استعدادهای درخشان و هدایت استعدادهای درخشان بسوی اولویت های کشور.
- بررسی و ارائه راهکارهای لازم برای اشتغال مناسب استعدادهای درخشان.
- بررسی عوامل خروج استعدادهای درخشان از کشور و ارائه راهکارهای جذب استعدادهای ایرانی خارج از کشور.
- کمک به انتشار آثار علمی دانشجویان استعدادهای درخشان.
- حمایت مادی و معنوی از دانشجویان استعدادهای درخشان و دانشجویان ممتاز.
- توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان به موسسات پژوهشی و انجمن های علمی مجری برنامه های شکوفاسازی استعدادهای درخشان.
- برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه.
- شناسایی استعدادها و عملکردهای استعدادهای درخشان و طبقه بندی آن به شیوه علمی و ایجاد زمینه شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیت ها و تسهیل فعالیت های ایشان.
- هدایت صحیح استعدادها به سمت اولویت نیازهای .
- شناسایی دانشجویان 10 درصد برتر و اعلام آن به مراجع ذیربط و همچنین شناسایی دانشجویان  10درصد برتر در مقاطع ارشد و دکتری بدون آزمون و مصاحبه.
- به روزرسانی  وب سایت اداره استعدادهای درخشان.
- انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی.
- تدوین صورت جلسات و اجرا و ابلاغ بندهای آن به واحدها و اشخاص ذیربط.
- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان.