شرح خدمات سازمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ - 14:48 | 
شرح وظایف اداره آموزش های آزاد و مجازی:
- آشنایی کامل با سیستم آموزشی گلستان و اتوماسیون اداری و مالی و سایر سیستم های مورد نیاز.
- استفاده و بکارگیری ابزارها و برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تهیه و تدوین برنامه ها.
- تهیه آمار و اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به مقام مافوق.
- رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل.
- آموزش و انتقال تجربیات کاری به همکاران.
- شرکت در جلسات و ارائه پیشنهاد و راهکار.
- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و یا مجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسان به منظور ارتقاء مهارت و دانش حرفه ای.
- ارائه کارگاه های تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه.
- ارائه دروس و برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- برقراری ارتباط با سایر بخش های دانشگاه و با مراکز دولتی و غیردولتی بمنظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی مجازی.
- برگزاری دوره های آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده از امکانات مرکز.
- جلب همکاری اعضاء هیأت علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی بصورت مجازی.
- انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد و مهارتی.
- انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی آزاد و مجازی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب.
- برگزاری جلسات آموزشی، تمرینی و توجیهی لازم در آموزش های مجازی برای اساتید و دانشجویان.
- نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی دوره های مجازی و آزاد مطابق آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- ایجاد و یا پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هر چه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی بصورت آزاد و مجازی.
- کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزش آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوی دروس.
- نظارت بر تهیه و اعطای گواهی/ مدرک پایان دوره های آزاد/ مجازی.
- تهیه بانک اطلاعاتی مربوط.
- نظارت و کنترل تشکیل کلاس ها بصورت مجازی بر طبق برنامه پیش بینی شده.
- به روزرسانی وب سایت حوزه مربوطه.
- انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی.
- تدوین صورت جلسات و اجرا و ابلاغ بندهای آن به واحدها و اشخاص ذیربط.
- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان.