میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

معاونت امور دانشجویی شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ - 14:02 | 

- اداره خوابگاه های امور برادران:

آقای جعفر مجید پور: (رئیس خوابگاههای برادران)

 شرح وظایف: 

-نظارت بر کلیه امورات خوابگاهها

-برنامه ریزی جهت اسکان، آماده سازی خوابگاهها،نظارت و ارزشیابی فعالیت های کارکنان

-تصمیم گیری جهت بهبود روند کارها ، اجرا به نحو احسن امور و کلیه امور اجرایی و برنامه ریزی خوابگاهها  

حسن جعفری: کارشناس خوابگاه

شرح وظایف:

-ثبت اطلاعات در سیستم صندوق رفاه دانشجویی و سیستم گلستان(اطلاعات فردی و تحصیلی و خوابگاهی)

-دریافت هزینه های ترمهای جاری و نیمسال گذشته دانشجویان 

-تعیین مبالغ اضافه واریزی و بهکاری و...

-تشکیل پرونده کلیه دانشجویان روزانه (کارشناسی،ارشد و دکتری)

-بررسی انتخاب واحد دانشجویان از طریق برنامه 

-پیگیری مشکلات تسویه حساب طی تماس با تهران

-ثبت واریز به حساب های خودگردان و درآمد اختصاصی و ارائه به حسابداری

-هماهنگی برگزاری برنامه ها،جلسات خوابگاهی طی تماس تلفنی با سرپرست خوابگاهها

-اسکان دانشجویانی که جهت حضور موقت در طول ترم رفت و آمد می کنند،در سایت مهمان خوابگاهها اسکان داده می شوند

-اسکان میهمانان تابستانی در کلیه خوابگاههای خودگردان و دولتی

طیب زرنگار:   مسئول خوابگاه دولتی برادران

-شرح وظایف:

اسکان دانشجویان ورودی های جدید و ترم های قبلی طبق مجوز رئیس خوابگاهها

ثبت روزمره خرابی خوابگاه

-پیگیری خرابی خوابگاه و ارائه گزارش خرابی به دفتر فنی 

-پیگیری وسایل مورد نیاز و درخواست از انبار از طریق کارپرداز آن حوزه

 مجیدی خداداد:   مسئول خوابگاه دولتی برادران

-شرح وظایف:

اسکان دانشجویان ورودی های جدید و ترم های قبلی طبق مجوز رئیس خوابگاهها

ثبت روزمره خرابی خوابگاه

-پیگیری خرابی خوابگاه و ارائه گزارش خرابی به دفتر فنی 

-پیگیری وسایل مورد نیاز و درخواست از انبار از طریق کارپرداز آن حوزه