شرح خدمات سازمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ - 14:39 | 
شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی، استعداد درخشان و آموزش های آزاد و مجازی:
- استفاده و بکارگیری ابزارها و برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تهیه و تدوین برنامه ها.
- تهیه آمار و اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به مقام مافوق.
- رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل.
- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و یا مجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسان به منظور ارتقاء مهارت و دانش حرفه ای.
- ارائه کارگاه های تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه.
- ارائه دروس و برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- برقراری ارتباط با سایر بخش های دانشگاه و با مراکز دولتی و غیردولتی بمنظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی مجازی.
- برگزاری دوره های آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده از امکانات مرکز.
- جلب همکاری اعضاء هیأت علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی بصورت مجازی.
- انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد و مهارتی.
- انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی آزاد و مجازی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب.
- برگزاری جلسات آموزشی، تمرینی و توجیهی لازم در آموزش های مجازی برای اساتید و دانشجویان.
- نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی دوره های مجازی و آزاد مطابق آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- ایجاد و یا پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هر چه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی بصورت آزاد و مجازی.
- کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزش آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوی دروس.
- نظارت بر تهیه و اعطای گواهی/ مدرک پایان دوره های آزاد/ مجازی.
- نظارت و کنترل تشکیل کلاس ها بصورت مجازی بر طبق برنامه پیش بینی شده.
- انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی.
- تدوین صورت جلسات و اجرا و ابلاغ بندهای آن به واحدها و اشخاص ذیربط.
- نظارت بر حسن اجرای آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و مصوبات و مقررات آموزشی و تهیه و تدوین طرح­ها و برنامه­ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان.
- رسیدگی به مشکلات دانشجویان استعداد درخشان و برآورد نارسایی­های آیین­نامه­ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل.
- امور مربوط به جذب دانشجوی برتر از داخل و خارج کشور.
- برنامه­ریزی جهت بهبود سطح کیفی ورودی، نخبه پذیری، امور مربوط به شکوفایی استعدادهای برتر و نخبه پروری.
- هماهنگی و ارائه تسهیلات رفاهی و حمایتی و ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان.
- انجام مطالعات و پژوهش های مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور.
- تهیه برنامه کار، تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان.
- ابلاغ مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری امور مروبط به آنان.
- برقراری سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارش های مربوط.
- بررسی و تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی برای شکوفاسازی استعدادهای درخشان و هدایت استعدادهای درخشان بسوی اولویت های کشور.
- بررسی و ارائه راهکارهای لازم برای اشتغال مناسب استعدادهای درخشان.
- بررسی عوامل خروج استعدادهای درخشان از کشور و ارائه راهکارهای جذب استعدادهای ایرانی خارج از کشور.
- کمک به انتشار آثار علمی دانشجویان استعدادهای درخشان.
- حمایت مادی و معنوی از دانشجویان استعدادهای درخشان و دانشجویان ممتاز.
- توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان به موسسات پژوهشی و انجمن های علمی مجری برنامه های شکوفاسازی استعدادهای درخشان.
- برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه.
- شناسایی استعدادها و عملکردهای استعدادهای درخشان و طبقه بندی آن به شیوه علمی و ایجاد زمینه شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیت ها و تسهیل فعالیت های ایشان.
- هدایت صحیح استعدادها به سمت اولویت نیازهای .
- شناسایی دانشجویان 15 درصد برتر و اعلام آن به مراجع ذیربط.
- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات و مقررات آموزشی.
- رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل.
- برنامه ریزی برگزاری کلاس ها و امتحانات.
- شرکت در جلسات مورد درخواست و ارائه پیشنهاد و راهکار.
- بررسی و انجام مطالعات لازم جهت تدوین برنامه جامع توسعه آموزشی دانشگاه.
- تعیین و پیشنهاد اولویت ها در برنامه ریزی آموزشی به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی.
- دریافت آخرین سرفصل مصوب دروس رشته ها و تعریف آن در نرم افزار آموزش و ابلاغ آن به گروه های آموزشی مربوط.
- تنظیم چارت درسی، جدول ترم بندی و برنامه های درسی رشته ها و تنظیم و ابلاغ جدول ساعات تشکیل کلاس ها و جدول امتحانات هر نیمسال.
- اخذ برنامه های درسی ارائه شده برای هر نیمسال تحصیلی از مدیران محترم گروه های آموزشی و ثبت دروس ارائه شده در نرم افزار آموزشی.
- پیگیری امور مربوط به تأسیس رشته های جدید.
- نظارت و کنترل تشکیل کلاس ها بر طبق برنامه پیش بینی شده.
- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر  در مورد متون درسی و محتوای دروس براساس برنامه ها و سرفصل های مصوب.
- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی.
- اظهارنظر در باره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.
- مکاتبه با مراجع ذی صلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.
- انجام امور مربوط به بازنگری دروس.