اهم وظایف مدیرت اداری دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۶ - 10:17 | 
- اجرای سیاست ها و خط مشیهای دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی.

- نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه.

- مطالعه و بررسی و همکاری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان.

- ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری به کارکنان و نظارت بر اجرای آن.

- تدوین مقررات انضباط اداری و مراقبت در اجرای آن.

- نظارت بر ایجاد و نگهداری و بروزرسانی بانک اطلاعاتی پرسنل.

 

- برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و انجام تشریفات مربوط به استخدام آنها.
 

- کنترل و نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه.

- برنامه ریزی و نظارت بر مقررات استخدامی و روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه .

- نظارت بر امور پرسنلی دانشگاه.

- مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف مورد درخواست و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .

- نظارت بر امور مربوط به رفاه کارکنان و پیگیری طرح های انگیزشی و رفاهی مصوب مرتبط با کارکنان.

- ایجاد ارتباط و تعامل با کارکنان به منظور رفع مسائل اداری آنان در چارچوب آیین نامه ها.

- نظارت بر حسن عملکرد کارکنان.

- ایجاد زمینه برای تسهیل فرآیند انجام امور اداری.

- نظارت بر امور مربوط به انتصاب ، انتقال ، ارتقاء، تشویق و تنبیه کارکنان.

- تایید و امضاء گواهی اشتغال به کار کارکنان جهت ارائه به بانک ها و سایر مراجع.

- نظارت بر صدور احکام پرسنلی کارکنان و بازنشستگان.

- نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه.

- ارائه راهنمای ها و آموزش های لازم به کارشناسان و مسئولین واحدهای تابعه و هدایت فعالیت های آنان.

- تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشگاه از طریق همکاری در اجرای طرح های حقوق و دستمزد، نظام ارزشیابی و توانمندسازی نیروی انسانی.

- مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، قوانین کار، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها.

- تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی.

- همکاری در انجام امور مربوط به ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه.

- ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق.

- مراقبت در اجرای قوانین و مقررات انضباطی کارکنان.

- انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره واحد تابعه.

- تامین نیازهای نیروی انسانی از طریق کارکنان موجود با استفاده از برنامه های جابجایی، نقل و انتقال و تغییر شغل با هدف بالا بردن راندمان
کاری پرسنل.

- نظارت بر انجام امور اداری مربوط به استخدام ، انتقال، مأموریت، مرخصی، تغییر عائله مندی و بازنشستگی.

- ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم های مکانیزه مورد استفاده در دانشگاه.

- مطالعه و بررسی و پیشنهاد روشه ای تقلیل هزینه و افزایش درآمد دانشگاه.

- همکاری در برگزاری مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار.

- برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

- اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه متناسب با شرایط و با هدف ساده سازی کار و هماهنگ ساختن آنها.

- پیشنهاد حذف و یا ایجاد پست های سازمانی و یا تغییر عناوین پست های سازمانی.

- نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه.

- کارسنجی و زمان سنجی وظایف و فعالیت های پست های سازمانی بمنظور تهیه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز.

- بررسی شکوائیه های کارکنان در ارتباط با نحوه تطبیق با طرح طبقه بندی مشاغل و ارائه رهنمودهای لازم.

- نظارت بر تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان.