اهم وظایف مدیرت اداری دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۶ - 10:17 | 
- اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی

- نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های واحدهای تابعه

- مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان.
- تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی دانشگاه با توجه به طرحهای طبقه‌بندی مشاغل.
- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید

- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
- مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی‌ربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه .
- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه

- برنامه ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی

- پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
- انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی‌ربط

- شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان

- نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
- انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذی‌ربط

- تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت برحسن اجرای طرح‌های مزبور

- برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه

- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.
- همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه

- نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی)

- مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم

- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم .
- نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .