فرم ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۸ - 09:57 | 
 
فرم‌ها
فرم ارائه دروس عمومی برای دانشجویان استعداد درخشان
فرم شناسایی دانشجویان دارای استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه
فرم قراداد پژوهشی  دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه
فرم پرداخت حق الزحمه کلاسهای تقویتی
قرارداد آموزش‌یاری بنیاد ملی نخبگان
قرارداد پژوهش‌یاری بنیاد ملی نخبگان
قرارداد فن‌یاری بنیاد ملی نخبگان
فرم و راهنمای اعطای اعتبار فرصت مطالعاتی به مشمولان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (۱۳۹۴)
فرآیند، شیوه‌نامه و کار برگ‌های فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور (۱۳۹۵)