معرفی کارکنان اداره تربیت بدنی پسران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ - 12:19 | 
تربیت بدنی پسران
اداره تربیت بدنی پسران
اداره تربیت بدنی پسران در حال حاضر با تعداد ۴ نفر نیروی انسانی شامل ۲ نفر کارشناس و ۲ نفر نیروی خدماتی اداره می شود و در این بخش ۲ سالن ورزشی مجزا به نام های شماره ۱ و ۲ و یک زمین چمن فوتبال بعلاوه پیست دو میدانی و یک زمین چمن در داخل محوطه اصلی دانشگاه وجود دارد.
سالن شماره ۱ با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و سالن ورزشی شماره ۲ با مساحت ۳۵۷۵ متر مربع در اختیار اداره تربیت بدنی برادران می باشد. در این سالنها، قسمتهای مختلفی از جمله سالن های چند منظوره، اتاق های تنیس روی میز، سالن بدنسازی، سالن کشتی، سالن ژیمناستیک، سالن رزمی وجود دارد. همچنین خود بخش اداری مدیریت تربیت بدنی نیز در مجموعه ی ورزشی شماره ۲ واقع شده است. همچنین کلیه برنامه ها، کلاس های فوق برنامه، مسابقات و سایر امور مربوطه به ورزش کارکنان برادر نیز در این بخش برنامه ریزی و اجرا می گردد.

کارشناس:    جهان خدمتی
شماره تماس مستقیم: 31505252 - 045
شماره تلفن داخلی: 5252
شماره نمابر: 33520256 - 045

شرح وظایف:
 • نظارت مستمر  و رسیدگی بر کلیه امور مربوط به سالنهای ورزشی
 • انجام کلیه مکاتبات اداری تربیت بدنی
 • هماهنگی با مربیان و نظارت بر تمرین تیمهای فوق برنامه و انعکاس موارد لازم
 • برگزاری مسابقات و جشنواره های مختلف ورزشی و ارائه گزارش آن.
 • همراهی تیمها و اردوهای مختلف ورزشی در مسابقات یا برنامه های کوهپیمایی.
 • سایر امور محوله


کارشناس:      بهزاد الوانی
 • شرح وظایف:
 •  نظارت مستمر  و رسیدگی بر کلیه امور مربوط به سالنهای ورزشی
 • نظارت مستمر و رسیدگی به نواقصات  و خرابی های مجموعه های ورزشی و تنظیم درخواست خرید یا تعمیر و پیگیری آن 
 • هماهنگی با مربیان و نظارت بر تمرین تیمهای فوق برنامه و انعکاس موارد لازم
 • برگزاری مسابقات و جشنواره های مختلف ورزشی و ارائه گزارش آن.
 • همراهی تیمها و اردوهای مختلف ورزشی در مسابقات یا برنامه های کوهپیمایی.
 • سایر امور محوله

نیروهای خدماتی:       امیر نعمتی اقدم  و     قیوم مردانی
شرح وظایف:

۱-کلیه امور خدماتی مربوط به مجموعه های ورزشی شماره ۱ و۲
۲-کنترل ورود و خروج دانشجویان و نظارت بر برگزاری کلاسهای فوق برنامه
۳-تحویل وسایل ورزشی مورد نیاز کلاسهای درسی و..به مربیان و اساتید
۴-انجام امور مربوط به نامه رسانی و.
۵-همراهی در اردوهای کوه پیمایی و تفریحی دانشجویان
۶-سایر امور محوله