مسابقات آمادگی جسمی کارکنان خواهر دانشگاه های منطقه 3کشور مسابقات آمادگی جسمی کارکنان خواهر دانشگاه های منطقه 3کشور؛ غفاری و اجودی مقدم طلایی شدند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱ - 12:55 | 
گزارش مسابقات آمادگی جسمی کارکنان خواهر دانشگاه های منطقه 3کشور


گزارش تصویری گزارش تصویری؛اردوی یک روزه جنگل نوردی حرفه ای در جنگلهای منطقه حیران ویژه دختران دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳ - 21:30 | 
اردوی یک روزه جنگل نوردی حرفه ای در جنگلهای منطقه حیران ویژه دانشجویان دختر  دانشگاه برگزار شد.