برنامه های کارآفرینی دانشگاه برنامه های کارآفرینی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ - 12:55 | 
دانشگاه محقق در راستای ارج نهادن به آینده دانشجویان برنامه های کارآفرینی خود را در بخش های ذیل دنبال می کند:

- آموزش کارآفرینی برای دانشجویان که در قالب موضوعات مختلف به صورت کاربردی و کارگاه برگزار می شود.
- آموزش درس مبانی کارآفرینی به صورت ترمهای متوالی دانشجویان را در رشته های مختلف برای جهت گیری شغلی آماده می کند.
- مشاوره هفتگی که در مرکز کارافرینی دانشگاه برای دانشجویان ارائه می شود و با استقبال دانشجویان قابل افزایش است.