معرفی مدیر تربیت بدنی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ - 11:55 | 


نام، نام خانوادگی: غلامرضا احمدزاده

متولد: ۱۳۵۴ - جلفا

رشته تحصیلی: زمین شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی (پترولوژی)

محل اخذ آخرین مدرک: دانشگاه تبریز

درجه علمی: استادیار

ایمیل: gholamrezaahmadzadeh@yahoo.com
 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: زمین شناسی - دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: پترولوژی - دانشگاه تبریز

دکتری: زمین شناسی (پترولوژی) - دانشگاه تبریز

-

آشنایی با زبان:

انگلیسی

-

مهارتهای حرفه ای:

آشنایی با نرم افزار های مرتبط با رشته زمین شناسی

تخصص در زمینه های حفاری آب و ژئوتکنیک

تخصص در زمینه فعالیتهای معدنی

-

علایق تحقیقاتی:

سنگ شناسی

اکتشافات آب

اصول حفاری

ژئوسیستمی

هیدروژئوسیستمی

شماره مستقیم: ۳۳۵۱۰۸۰۷  داخلی:۵۲۷۱