میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

وظایف تربیت بدنی و فوق برنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۴ - 12:08 | 
وظایف:

برنامه ریزی طرح های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.

  - برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی و هنری.

  - راهبری ، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ، هنری ، قرآنی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.

  - گسترش فضای اخلاقی ، معنوی و تربیتی در دانشگاه.

  - برنامه ریزی ، سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی – دینی.

  - نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی.

  - ایجاد هماهنگی ، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی در دانشگاه.

  - تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.

  - تعامل با مرکز و نهاد های فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور.

  - تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها ومسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت های هنری ، اردو ها و جشنواره ها.

  - انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.

  - جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوط.

  - برنامه ریزی و برگزاری اردو های آموزشی ، فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان.

  - برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دنشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.

  - برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحد های ذیربط دانشگاه.

  - زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه ، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی.

  - تهیه گزارش مستمر از فعالیت های انجام یافته.

  - برقراری ارتباط با واحد های مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.

  - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.