اهداف

اهداف هیأت اجرایی جذب

انجام فرآیند جذب و استخدام اعضای هیأت علمی واجد شرایط و دارای توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی با توجه به نیازهای مؤسسه

وظایف هیأت اجرایی جذب

- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین


دفعات مشاهده: 5830 بار   |   دفعات چاپ: 852 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 214 بار   |   0 نظر