شرح وظایف اداره رفاه و پشتیبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:21 | 
 انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه، بهداشت و درمان اعضای غیرهیات علمی و هیات‌علمی و پرداخت کمکهای غیرنقدی با همکاری واحدهای مربوطه
- تشکیل و نظارت برشرکت های چند منظوره اعم ازمصرف، مسکن و ....
- اعطای وامهای ضروری و غیره
- سرپرستی امور مربوط به مهدکودک فرزندان اعضای غیرهیات علمی و هیات علمی دانشگاه
- ایجادتسهیلات لازم جهت استفاده از تاسیسات ورزشی و رفاهی جهت اعضای غیرهیات علمی و هیات علمی دانشگاه و خانواده آنان
- ایجاد تسهیلات اقامتی و حمل و نقل جهت سفرهای تفریحی و زیارتی اعضای غیرهیات علمی و هیات علمی و خانواده آنها
- پرداخت کمک هزینه ازدواج (شاغلین و بازنشسته)
- پرداخت کمک هزینه فوت و افرادتحت تکفل(شاغلین و بازنشسته)
- انجام بیمه‌خدمات درمانی(شاغلین و بازنشسته)
- انجام بیمه عمروحوادث (شاغلین و بازنشسته)
- انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی
- پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی براساس فهرست لوازم موردنیاز واحدهای دانشگاه و تعیین هزینه آن و دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی
- تهیه لیستی از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها، شناخت بازار و اطلاع از نوسانات قیمتهای بازار
- تنظیم برنامه خریدکالا و پی گیری تا مرحله تحویل با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوطه با رعایت مقررات مالی
- تهیه صدور درخواست کالا و موارد مصرفی و پیگیری تا مرحله خرید و تحویل به واحدها یا نگهداری درانبار
- بررسی درخواست ها و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوطه و تایید اسناد کالاهای خریداری شده.
- نظارت بر تهیه و خرید نیازمندی های دانشگاه برابر اعتبار تخصیص داده شده
- مطالعه و ارایه پیشنهاد جهت فروش یا تعویض کالا و وسایل اسقاط و غیراسقاط و نامناسب به مقام مافوق - تهیه گزارشهای لازم جهت ارایه به مقام مافوق
- نظارت برامرنگهداری ساختمان ها و وسایل و تأسیسات واحدهای مختلف
- نظارت برانجام خدمات اداری ساختمانها مانند سوخت، روشنائی، تلفن و ...
- نظارت بر نقل و انتقال وسایل و لوازم واحدها
- نظارت بر نحوه عملکرد اعضای غیرهیات علمی واحدهای تحت پوشش اداره خدمات و کارکنان شرکت های طرف قرارداد
- نیازسنجی امورمربوط به مسائل رفاهی اعضای غیرهیات علمی و هیات علمی
- بازدید از واحدهای تابعه و بررسی امورخدماتی آنان، کنترل و نظارت تطبیق وضعیت موجود آنان با مفاد قرارداد و گزارش عملکرد آنان به مدیرمربوطه
- بررسی عملکرد شرکت های پیمانکاردر واحدهای تابعه و گزارش به مدیرمربوطه
- بررسی مکاتبات و درخواست های ارجاعی مدیر وتهیه پیشنویس در پاسخ مکاتبات واحدهای تابعه و تحت پوشش
- بررسی خودروهایی که نیاز به تعمیرات اساسی داشته و اعزام کارشناس به واحدهای تابعه و ارائه نظریه کارشناسی
- جمع آوری آمار و اطلاعات خودروهای مازاد و اسقاط واحدهای تابعه و دریافت مجوزهای لازم برای فروش و یا واگذاری به سایر ارگانهای دولتی
- نظارت و کنترل بر واحد نقلیه دانشگاه
- نظارت و کنترل بر مرکز تلفن دانشگاه
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق