معرفی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 09:38 | 

AWT IMAGE

  • دکتر بهرام گسیلی
  • استادیار گروه آموزشی مهندسی معماری
  • پست : مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
  • مشاهده پروفایل