ورود به سایت

دفاع از رساله در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی توسط آقای پیام فرهادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۴ | 
آقای پیام فرهادی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی مکانیک ماشین های کشاورزی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود  با عنوان "تاثیر برخی پارمتر های لاستیک و خاک بر تغییرات سه بعدی رد اثر لاستیک در انباره خاک و مدل سازی رابطه لاستیک - خاک "در ساعت  10روز دوشنبه  مورخ 28/03/97  در سالن آمفی تئاتر رشدمی‌باشد.

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از رساله در رشته علوم علف های هرز توسط آقای حسین ثابت زنگنه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | 
آقای حسین ثابت زنگنه  دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی علوم علف های هرز مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود  با عنوان ارزیابی شایستگی نسبی و مبنای مولکولی توده های حساس و مفام چچم یک ساله(Lolium rigidum) به علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آکربو کسیلاز در ساعت  13 روز چهار شنبه  مورخ 13/10/96  می‌باشد.

دفعات مشاهده: 1089 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از رساله در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی توسط خانم نسرین رزمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ | 
خانم نسرین رزمی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی فیزیولوژی گیاهان زراعی  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود  با عنوان اثر اسید سالسیلیک بر واکنش های مورفو فیزیولوژیک ژنوتیپ های سویا در شرایط تنش کم آبی در ساعت  10:30روز سه شنبه  مورخ 09/07/96  می‌باشد.

دفعات مشاهده: 1328 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از رساله در رشته زراعت - اکو لوژی گیاهان زراعی توسط آقای سید علی رزاقی فرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

آقای سید علی رزاقی فرد دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود  با عنوان تاثر میکوریز، ورمی کمپوست . نان. کود بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد موثره کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) در ساعت  11روز  شنبه  مورخ 24/04/96  می‌باشد.


دفعات مشاهده: 2559 بار   |   دفعات چاپ: 225 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر