تاریخچه

 

 

 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1357 با پذیرش تعداد 30 نفر دانشجو در رشته کشاورزی عمومی تاسیس گردید.

این دانشکده درحال حاضر دارای رشته های آموزشی در مقطع کارشناسی شامل : زراعت واصلاح نباتات در دو گرایش(زراعت و اصلاح نباتات)، گیاهپزشکی، علوم دامی در دو گرایش(دام و طیور)، علوم باغبانی، مهندسی فضای سبز می باشد.

دانشکده کشاورزی علاوه بر آموزش در سطح کارشناسی در رشته های فوق الذکر، دارای رشته ی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات شامل: زراعت، اصلاح نباتات، شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، بیو تکنولوژی در کشاورزی، علوم و تکنولوژی بذر و مقطع کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی شامل: مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی و گروه علوم دامی در مقطع کارشناسی ارشد شامل: مهندسی کشاورزی علوم دامی – تغذیه دام، مهندسی کشاورزی علوم دامی- اصلاح نژاد دام، مهندسی کشاورزی علوم دامی- فیزیولوژی دام، مهندسی کشاورزی علوم دامی – تغذیه دام زمینه طیور، مهندسی کشاورزی علوم دامی تغذیه دام زمینه نشخوار کنندگان و در گروه علوم باغبانی درمقطع کارشناسی ارشد سبزیکاری- فیزیولوژی و اصلاح سبزی، گیاهان زینتی- فیریولوژی و اصلاح گیاهان زینتی، میوه کاری- فیریولوژی و اصلاح درختان میوه، بیو تکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی می باشد. همچنین این دانشکده در مقطع دکتری در گروه علوم باعبانی شامل: فیزیولوژی و اصلاح سبزی، فیریولوژی و اصلاح درختان میوه، فیریولوژی و اصلاح گل گیاهان زینتی، بیو تکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی و در گروه گیاه پزشکی در مقطع دکتری شامل: حشره شناسی کشاورزی،  حشره شناسی کشاورزی- بیو سیستماتیک کنه ها، حشره شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک حشرات، حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی و سم شناسی، حشره شناسی کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیو لوژیک  و در گروه علوم دامی در مقطع دکتری شامل: تغذیه دام، تغذیه نشخوارکنندگان و در گروه زراعت و اصلاح نباتات در مقطع دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، علوم علفهای هرز، اصلاح نباتات- بیومتری، اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی، بیو تکنولوژی کشاورزی، علوم و تکنولوژی بذر، بوم شناسی زراعی(آکرواکولوژی) می باشد.

در حال حاضر مجموعا 43 عضو هیات علمی تمام وقت، این دانشکده مشغول به فعالیت می باشند. تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشکده در مقطع کارشناسی695 نفر،مقطع کارشناسی ارشد203 نفر ومقطع دکتری93 نفر می باشند. در این دانشکده 15 نفر کارمند مشغول به کار می باشند.

ضمنا دانشکده علوم کشاورزی دارای واحد مرغداری فعال، کارخانه لبنیات، مزرعه و گلخانه تحقیقاتی می باشد

منبع: روابط عمومی دانشکده علوم کشاورزی

 


دفعات مشاهده: 8147 بار   |   دفعات چاپ: 909 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 207 بار   |   0 نظر