ورود به سایت

اعضای انجمن علمی ریاضیات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

اعضای انجمن علمی ریاضیات


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱ شهریار خدایی دبیر
۲ اصغر محسن زاده نائب دبیر
۳ مصطفی خلیلی عضو اصلی
۴ محمد وقاری عضو اصلی
۵ حسن نوروزی عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب  آقای دکتر نیکروز حیدری


عملکرد انجمن علمی ریاضیات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

عملکرد انجمن علمی ریاضیات


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
مسابقه سودوکو دانشگاهی آمفی تئاتر خودسیانی ۹۵/۹/۲۹
سمینار روز ملی ریاضیات دانشکده سالن بصیرت و سالن علوم پایه ۹۶/۲/۳۰-۳۱
سمینار قضیه چهار رنگ وتاریخ آن دانشکده سالن دانشکده علوم ۹۶/۳/۶