ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

اعضای انجمن علمی علوم سیاسی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

1 مسعود  کریمی خوزانی دبیر
2 محمدرضا  ندیمی دفرازی نائب دبیر
3 بابک سیفی آتشگاه عضو اصلی
4 لیلا درویشی عضو اصلی
5 زینب خالقی غره آقاج عضو اصلی
6 صادق پوراسمعیل عضو علی البدل
7 طیبه  آخوندی عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر امین نواختی


عملکرد انجمن علمی علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | 

عملکرد انجمن علمی علوم سیاسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده علوم انسانی