ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

اعضای انجمن علمی علوم کامپیوتر


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

1 حامد صباحی دبیر
2 حبیب اسکندری نائب دبیر
3 محمد علیمیرزالو عضو اصلی
4 مهدی حسینی عضو اصلی
5 وحید قلی نژاد عضو اصلی
6 محسن بابازاده عضو علی البدل
7 آیدا نفی نژاد عضو علی البدل

-

- استاد مشاور:جناب آقای دکتر دانیال میری زاده


عملکرد انجمن علمی علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

عملکرد انجمن علمی علوم کامپیوتر


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
مسابقه برنامه نویسی آنلاین کشوری دانشکده علوم پایه ۹۵/۹/۴
مسابقه سومین دوره مسابقات استانی برنامه نویسی MCPC استانی ساختمان شیخ صفی الدین اردبیلی ۹۵/۱۲/۱۹
کارگاه طراحی وب سایت دانشکده دانشکده علوم پایه ۹۶/۲/۱۹-۲۹