همایش ها

تفاهم نامه های بین المللی
 1. دانشگاه فرایبرگ- آلمان
 2. دانشگاه ساپینزا- رم-ایتالیا
 3. دانشگاه آتاتورک –ارزروم-ترکیه
 4. دانشگاه حاجت تپه- ترکیه
 5. دانشگاه آنکارا-ترکیه
 6. دانشگاه آتیلیم- ترکیه
 7. دانشگاه قفقاز- قارص –ترکیه
 8. دانشگاه آرداهان- ترکیه
 9. دانشگاه مصطفی کمال- ترکیه
 10. دانشگاه فرات- ترکیه
 11. دانشگاه آهی اوران-ترکیه
 12. دانشگاه سینپ –ترکیه
 13. دانشگاه استامبول
 14. دانشگاه دولتی تفلیس-گرجستان
 15. دانشگاه خاور تزدیک –قبرس
 16. دانشگاه اوکلاین شایر-قبرس
 17. دانشگاه کایرنیا- قبرس
 18. دانشگاه نیکوزیا-قبرس
 19. دانشگاه جهانی بنگلادش