همایش ها

معرفی کارکنان

AWT IMAGE

دکتر رضا عبدی

رئیس اداره همکاری های علمی و بین المللی

ایمیل: reabdi@uma.ac.ir 


AWT IMAGE

رویا راثی زاده

کارشناس مسئول اداره همکاری های علمی و بین المللی

ایمیل: Proya6239@gmail.com