خدمات

  • تغذیه و کنترل وزن

  • حرکات اصلاحی ورزشی

  • فیزیولوژی ورزش و تمرین

  • ویزیت توسط پزشک مجرب

  • ماساژ ورزشی و ریلکسیشن

  • استعدادیابی ورزشی و پلی‌مورفیسم

  • سنجش و اندازه‌گیری و ارائه برنامه‌های تمرینی تخصصی