افتخارات انجمن های علمی

AWT IMAGE

***

ردیف

عنوان

انجمن علمی

سال

۱

کسب مقام استاد مشاور نمونه انجمن‌های علمی توسط دکتر محمدتقی آل ابراهیم

زراعت و اصلاح نباتات

۱۳۹۳

۲

کسب مقام اول بخش زیبایی مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی

مهندسی عمران

۱۳۹۳

۳

کسب مقام اول در دهمین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران "iranopen ۲۰۱۵"

رباتیک

۱۳۹۴

۴

کسب رتبه ۲۶ برنامه‌نویسی ACM منطقه‌ای غرب آسیا در بین ۴۳ دانشگاه شرکت‌کننده

علوم کامپیوتر

۱۳۹۴

۵

کسب مقام اول بخش زیبایی مسابقات منطقه ای سازه‌های ماکارونی

مهندسی عمران

۱۳۹۴

۶

کسب مقام سوم بخش بارگذاری مسابقات منطقه‌ای سازه‌های ماکارونی

مهندسی عمران

۱۳۹۴

۷

کسب مقام‌های اول، دوم و سوم در مسابقات استانی موشک‌های آبی

مهندسی مکانیک

۱۳۹۴

۸

کسب رتبه برتر تیم‌های دانشگاه در اولین دوره مسابقات کشوری برنامه‌نویسی

علوم‌کامپیوتر

۱۳۹۴

۹

کسب عنوان انجمن علمی برتر کشور (بخش آموزش)  در نهمین جشنواره ملی حرکت در استان کرمان

جغرافیا و برنامه‌ریزی ۱۳۹۵

۱۰

کسب مقام سوم و شایسته تشویق بخش نشریه  در نهمین جشنواره ملی حرکت در استان کرمان جغرافیا و برنامه‌ریزی ۱۳۹۵

۱۱

کسب عنوان بهترین غرفه در نهمین جشنواره ملی حرکت در استان کرمان انجمن‌های علمی دانشگاه ۱۳۹۵

۱۲

کسب مقام سوم دومین دوره مسابقات کشوری شبکه هوشمند انرژی

شبکه هوشمند انرژی ۱۳۹۵
۱۳

بهترین تیم لیگ ربات‌های هوشمند اندازه متوسط در دوازدهین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران  "iranopen ۲۰۱۷"

رباتیک ۱۳۹۶
۱۴ کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش غرفه دهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه رازی کرمانشاه انجمن‌های علمی دانشگاه ۱۳۹۶
۱۵ کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی دهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه رازی کرمانشاه باغبانی ۱۳۹۶
۱۶ کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش اختراع دهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه کرمانشاه مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۹۶
۱۷ کسب مقام دوم لیگ مسیریاب ویژه در ششمین دوره مسابقات کشوری رباتیک جام نور مشهد رباتیک ۱۳۹۷